11.000 hunde i ADHD studie

ADFÆRD ”Hunde har mange lighedstræk med mennesker. Derfor er der også en psykologisk lighed, som betyder at der også hos hunde kan forekomme en adfærd, der minder om ADHD. Derfor er hunden interessant i forskning af ADHD hos mennesker,” siger Sini Sulkama, der er akademisk reseacher på et stort, finsk forskningsprojekt.

En border-collie (øverst) er hyperaktiv og opmærksom. En puddel er rolig og til gengæld ikke så koncentreret. Hundes og menneskers adfærd er så meget lig hinandens, at erfaringerne fra undersøgelsen kan bruges både i adfærdsstudier af hunde og forskning i AD

Projektet involverede 11.000 forskellige hunde og afslørede, at kønnet, alderen og racen på hunden sammen med eventuelle adfærdsproblemer og miljøfaktorer, har en sammenhæng med den kombination af hyperaktivitet, impulsivitet og uopmærksomhed, der har fået betegnelsen ADHD.

”Vores resultater kan hjælpe til med at identificere, forstå og behandle hyperaktivitet, impulsivitet og uopmærksomhed hos kæledyr. Desuden viser resultaterne, at hundene har en lighed med mennesker, når det kommer til ADHD-research,” siger professor Hannes Lohi, der er chef for projektets researchgruppe ved universitetet i Helsinki.

Det omfattende studie med de 11.000 hunde viste blandt andet, at hundens alder og køn spiller en rolle – ligesom ejerens erfaring med hunde gør en forskel.

”Vi fandt ud af, at hyperaktivitet, impulsivitet og uopmærksomhed var mere almindeligt hos unge hanhunde end hos de øvrige. Samme iagttagelser man gjort i forhold til menneskers ADHD, siger Jenni Ruurunen, PhD og forsker på studiet.

Hunde, som tilbragte mere tid alene hjemme hver dag, var mere hyperaktive, impulsive og uopmærksomme end hunde, der tilbragte mindre tid alene.

”Hunde er sociale dyr, og de kan blive frustrerede og stressede, når de bliver efterladt alene, og det kan igen give sig udtryk i hyperaktivietet, impulsitivet og uopmærksomhed. Det kan også være, at hunde, der tilbringer længere tid i ensomhed, får mindre motion og opmærksomhed fra deres ejere,” mener Sini Sulkama.

Forskerne opdagede en ny forbindelse mellem hyperaktivitet og impulsivitet og ejerens erfaring med hunde. De de to adfærdsmønstre var mere almindelige blandt hunde, hvor ejeren havde erfaring som hundeejer – og at det altså ikke var ejerens første hund. Hvorfor det forholder sig sådan, mangler forskningen fortsat at få svar på.

”Måske vælger folk en mindre aktiv hund som den første. Når de så har fået mere erfaring som hundeejere, har de måske mod på en mere aktiv og udfordrende race,” forklar Sini Sulkama.

Markant forskel mellem racer

Hyperaktivitet og impulsivitet på den ene side og god koncentration på den anden er almindeligt hos brugshunde som schæfer og border collie. Modsat er et mere roligt temperament en fordel hos almindelige kæledyr som chihuahua, langhåret collie eller puddel, hvilket gør dem nemme at være i selskab med i det daglige. Evnen til at koncentrere sig har ikke været fremherskende hos disse racer. Derfor er kælehundene mere uopmærksomme end brugshundene,” mener professor Lohi.

Studiet bekræfter tidligere observationer af forbindelser mellem hyperaktivitet, impulsivitet og uopmærksomhed overfor aggression og angst. ADHD er ofte associeret med andre mentale sygdomme som OCD. Hos hunde giver OCD-tilstanden sig for eksempel udtryk i, at hunden jager sin egen hale, den slikker på alt – herunder sig selv – eller den står og stirrer ud i det blå.

Studiet tyder på, at de samme hjerneregioner i neurobiologiske stier regulerer aktivitet, impulsivitet og koncentration hos både mennesker og hunde. Det giver løfter om, at hunde kan være en model for studiet af ADHD. Med andre ord vil resultatet både gøre det nemmere at identificere og behandle impulsivitet og uopmærksomhed hos hunde – og samtidig være med til at fremme ADHD-forskningen, ” siger Sini Sulkama.